CAPTA RENOVABLES
ES | CA | EN | FR
 

CAPTA RENOVABLES S.L.U.

CAPTA és una empresa fundada l'any 2001, especialitzada en la implantació de sistemes d'energia solar tant tèrmica com fotovoltaica i formada per un equip experimentat en energies renovables.

CAPTA està en continu contacte amb els principals proveïdors i fabricants del sector, així garanteix el muntatge dels equips més adients i un correcte manteniment i amortització dels mateixos.

CAPTA assumeix com a principal objectiu el promoure i conscienciar sobre l'energia solar; una tecnologia ecològica que afavoreix el desenvolupament sostenible.