NOTA LEGAL

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. Potosí 20. 08030 Barcelona Teléfono 933 452 600 sogesa@sogesa.es

SOGESA Instalaciones integrales S.A. garanteix que totes les dades contingudes en els qüestionaris seran utilitzades de la manera i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/99, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).